luni, 16 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 1947 ha
Intravilan: 295 ha
Extravilan: 1652 ha
Populatie: 3326
Gospodarii: 1467
Nr. locuinte: 1663
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Pietrari, Pietrari de Sus
Asezarea geografica:
În partea central-nordică a judeţului Vâlcea, la intersecţia paralelei de 45°10' latitudine nordică cu meridianul de 24°13' longitudine estică
Activitati specifice zonei:
Agricultură cu cele trei subdomenii: creşterea animalelor, pomicultură şi apicultură
Activitati economice principale:
Prelucrarea produselor agricole în sistem privat (individual)
Morărit şi panificaţie
Comerţ privat
Obiective turistice:
Schitul Climent (1728) şi alte edificii monahale
Posibilităţi de construire a unei microbaze de tratament balneat pentru afecţiuni ale aparatului locomotor, reumatismale, etc., datorită existenţei apelor minerale în zonă
Evenimente locale:
Târg săptămânal - duminica
Hora costumelor - festival judeţean al portului popular - în ziua de Florii
Ziua localităţii - 27 iunie, anual
Facilitati oferite investitorilor:
Reduceri la impozitul pe venit pentru oamenii de afaceri
Proiecte de investitii:
6 proiecte în Măsura 322, PNDR/FEADR:
Canalizare şi epurare ape menajere uzate
Asfaltare 5,1 km drumuri comunale
Extindere alimentare cu apă
Centru îngrijire bătrâni
Modernizare cămin cultural
Organizare festivaluri
În baza HG 577/1996 - Asfaltare drumuri
Pe baza OG 7/2006 - Construcţie bază sportivă cu teren de forbal, rugby, hochei, atletism